Klassieke Homeopathie


Emmy van de WielIn de Homeopathie behandelt men niet de ziekte, maar de zieke mens.


Ieder mens heeft van nature een zelfherstellend vermogen, daarom worden de meeste zieke mensen met wat rust en aandacht vanzelf beter.

Bij gezonde mensen is het afweersysteem in staat allerlei virussen, bacteriën en ziekteverwekkende organismen in bedwang te houden.

Bij klachten is het zelfherstellend vermogen ontregeld en heeft het lichaam soms hulp nodig om weer in balans te komen.
Homeopathie is een geneeskunst waarbij het zelfherstellend vermogen van de mens op natuurlijke wijze wordt gestimuleerd.


Homeopathische geneesmiddelen geven het lichaam een prikkel tot zelfherstel. Ieder mens is uniek en geeft op geheel eigen wijze uiting aan de verstoring van zijn gezondheid.

Het eerste consult

Om tot een goede medicijnkeuze te komen, kijkt de homeopaat niet alleen naar uw klachten, maar ook naar de mogelijke oorzaak hiervan. Tevens wordt erdoor middel van een gesprek een inventarisatie gemaakt van uw gezondheidstoestand.
Er wordt ook gekeken onder welke omstandigheden uw klachten verbeteren of verslechteren. Tevens wordt er stil gestaan bij uw gemoedstoestand.
Een eerste consult zal dan ook al gauw een tot anderhalf uur in beslag nemen. Dit vindt plaats in het Oase Feelgood & Cure Centre in Purmerend.
 

Op grond van dit totaalbeeld wordt bepaald welk geneesmiddel u nodig heeft om lichamelijk en geestelijk in evenwicht te komen.

Een voorbeeld

Een patiënt die last heeft van benauwdheid zal uiteraard zijn benauwdheid als hoofdklacht noemen. Bij doorvragen vertelt hij dat zijn benauwdheid verergert bij vochtig weer. Ook blijkt hij last te hebben van tranende ogen als hij in de wind loopt en heeft hij problemen met slapen. Hij heeft opvallend weinig dorst en blijkt een voorkeur te hebben voor pittig, gekruid eten.

Dit zijn allemaal belangrijke uitingen die deze patiënt karakteriseren en het zijn juist ook deze symptomen die de homeopaat gebruikt om het juiste geneesmiddel te vinden.
 

Homeopathie is een milde en effectieve geneeswijze voor ieder mens, van pasgeborene tot hoogbejaarde!

Bij welke klachten

Een succesvolle homeopathische behandeling is in veel situaties mogelijk.

 

Emotionele klachten:

 • Depressiviteit

 • Rusteloosheid

 • Angsten

 • Verlegenheid

 • Slechte concentratie

 • Verdriet

 • ADHD, ADD, autisme

 • Etc.

 

Chronische klachten:

 • Hoofdpijn/migraine

 • Huidklachten

 • Menstruatiestoornissen

 • Keel-, neus- en oorklachten

 • Colitus ulcerosa

 • Maag-, darm en blaasklachten

 • Etc.

 

Acute klachten:

 • Koorts, griep

 • Ongevallen

 • Ontstekingen

 • Zwangerschapsklachten

 • Etc.

 

Ook wanneer uw klacht hier niet bij staat kunt u mij natuurlijk bellen of mailen voor informatie over behandelmogelijkheden.
Het gebruik van reguliere medicijnen vormt geen belemmering. Als de homeopathische behandeling  aanslaat, is het afbouwen van de reguliere medicatie soms mogelijk. Natuurlijk gaat dit altijd in overleg met de behandelend specialist.

Het vervolgconsult

Ongeveer na vier tot zes weken vindt er een vervolgconsult plaats.
Samen met u wordt er nagegaan welke effecten het middel heeft gehad. Aan de hand daarvan wordt bepaald of verdere behandeling nog nodig is. Het is moeilijk van te voren aan te geven hoeveel consulten u nodig zult hebben. Dat hangt af van de ernst van uw aandoening, uw conditie en hoe lang uw  klachten al bestaan.

Vergoedingen

Ik ben aangesloten bij de NVKH, de Nederlandse Vereniging voor Klassiek Homeopaten en voldoe aan de hoge eisen die deze beroepsvereniging stelt aan de kwaliteit van de opleiding en de praktijkvoering. Hierdoor worden de consulten door de meeste zorgverzekeraars vergoed, afhankelijk van uw verzekeringspakket.
Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van de NVKH.


Een verwijzing van uw huisarts is niet nodig.

 

Opleiding en ervaring

 • 1994 – 2000 Klassieke Homeopathie gestudeerd aan de School voor Homeopathie in Amersfoort.

 • Jaarlijks volg ik 6 nascholingsdagen, waarvan 2 medische dagen.

 • Ik ben tevens al meer dan 25 jaar werkzaam in de gezondheidszorg en heb een uitgebreide ervaring op het gebied van psychiatrie en epilepsie.

Tarieven (inclusief 21 % BTW)

Eerste consult: € 80,00
Vervolgconsulten: € 20,00 per kwartier
 

 

TERUG NAAR BOVEN