Massage Opleidingen Lian Bart

Lian Bart

 

Landelijk erkende Massage Opleidingen in Noord-Holland

 

Opleidingen / Cursussen

 • Massage Therapeut Pro

 • Sport Therapeut

 • Wellness Therapeut

 • Aromatherapie

 • Bindweefselmassage

 • Blessurepreventie

 • Buikmassage

 • Cupping Massage

 • Fullbody Wellness Massage

 • Gezicht- en Hoofdmassage

 • Hamam-massage

 • Handreflexzonne-massage

 • Honing Bindweefsel Massage

 • Hotstone Massage

 • Klassieke Ontspanningsmassage

 • Manuele Lymfe Drainage

 • Oorrelexzone-massage

 • Ortho-Kinesio Taping

 • Reanimatie (herhaling) + AED

 • Opleiding Sportmassage

 • Sportmassage Herhaling + Licentieverlenging

 • Stoelmassage

 

Samenwerking V.O.S. - N.E.S.M - N.B.S.M.

Om het onderwijs en het werkterrein van de massage in de praktijk goed op elkaar te laten aansluiten is een hechte samenwerking tussen beide noodzakelijk. De drie organisaties die dit willen bereiken zijn de V.O.S. (voor het onderwijs), N.E.S.M. (examenstichting - Nederlandse Examenstichting Sportverzorging en Massage www.nesm.nl ) en de N.B.S.M. (Nederlandse brancheorganisatie van Sportverzorgers en Masseurs). Zij voeren samen overleg en maken afspraken om het onderwijs en de praktijk goed op elkaar af te stemmen.

 


Erkenning door de N.S.B.M.

Massage Opleidingen Lian Bart is aangesloten bij de V.O.S. (Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage www.vosopleidingen.nl )
 
Vanaf 1 juni 2005 zijn alle cursussen die Massage Opleidingen Lian Bart aanbiedt geaccrediteerd (landelijke erkenning) door de N.B.S.M. (Nederlandse Brancheorganisatie van Sportverzorgers en Masseurs www.organisatienbsm.nl ). Dit betekent dat er sprake is van een leerplan dat gecontroleerd is en dat de docenten gekwalificeerd zijn.

Het volgen van een opleiding of cursus aan een V.O.S.- instituut is uw waarborg voor een goede opleiding.

     

 

 

Ingeschreven in het C.R.K.B.O.

Massage Opleidingen Lian Bart is sinds 2012 opgenomen in het Centraal Register Kort Beroep Onderwijs (C.R.K.B.O) en voldoet aan de kwaliteitscode voor Kort Beroepsonderwijs. De hiervoor gestelde criteria zijn (mede) gebaseerd op de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (N.R.T.O.): zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid.
Door registratie bij het C.R.K.B.O. is Massage Opleidingen Lian Bart volgens de Europese BTW-richtlijn vrijgesteld van BTW. Voor u als cursist betekent dit dat u ook geen btw verschuldigd bent over de cursussen.

 

 

Vooropleiding, diploma's en certificaten

Bij de meeste opleidingen/cursussen is geen speciale vooropleiding vereist (waar dit wel betreft staat het in de beschrijving erbij). Een goede inzet en interesse daarentegen zijn wel belangrijk!
De opleiding Sportmassage en Blessurepreventie worden, na het behalen van het examen, afgesloten met een landelijk erkend diploma (N.B.S.M., V.O.S., N.E.S.M., N.G.S.).
De cursisten ontvangen bij alle andere cursussen een door de N.B.S.M. geaccrediteerd certificaat, wanneer zij alle lessen met voldoende resultaat hebben gevolgd.

 

Leerniveaus

De opleiding Sportmassage is MBO niveau 4. Het is een middenkaderopleiding, waarin men leert de massages en verzorging volledig zelfstandig uit te voeren. Men kan na het afronden o.a. een eigen praktijk beginnen.
De opleiding Blessurepreventie, Manuele Lymfedrainage en Kinesiotaping zitten tussen niveau 4 (MBO) en niveau 5 (HBO) in.
De cursus Klassieke Massage – Ontspanningsmassage is een vakopleiding MBO niveau 3. Evenals cursussen als Hotstone en Hamam. Men leert de verschillende massages zelfstandig uit te voeren.

 

Docenten

De opleidingen en cursussen worden gegeven door landelijk gecertificeerde docenten met veel praktijkervaring als masseur/verzorger op diverse gebied in de sportwereld en wellness-centra:

 

Conchita is sinds 2021 bij ons als assistent / docent in opleiding bij de Hotstone Massage, Hamam-massaage, Honing Bindweefsel Massage en geeft de cursus Stoelmassage.

Yasmin is sinds 2021 bij ons als assistent / docent in opleiding bij de Sportmassage en geeft de cursus Cupping Massage.

Michelle is sinds 2021 bij ons als assistent / docent in opleiding en zij is student in Fysiotherapie

 

Tom Spil is reeds sinds 2011 bij ons instituut en per april 2016 landelijk gecertificeerd docent Sportmassage verbonden aan Massage Opleidingen Lian Bart.
Daarnaast heeft Tom als Sporttherapeut zijn eigen massagepraktijk (Massagepraktijk Tom Spilin Oase Feelgood & Cure Center en Enkhuizen en is werkzaam als masseur en saunameester bij Fort Resort Beemster.

 

  


Lian Bart is (landelijk gecertificeerd) docent sinds 1994 bij diverse opleidingscentra en is in 1999 in Oase Feelgoog & Cure Center  te Purmerend een eigen opleidingscentrum (Massage Opleindingen Lian Bart) gestart.

Daarnaast is zij Wellness Therapeut, Massagetherapeut, Sporttherapeut en examinator bij de N.E.S.M.
Lian heeft in 2017 zitting genomen in het bestuur van de landelijke organisatie V.O.S. (Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage).
 

 

Als u een massage opleiding/cursus wilt volgen, graag eerst contact opnemen met Lian Bart

 

 

 

TERUG NAAR BOVEN