Massage Opleidingen Lian Bart

Lian Bart

 

Druk, druk, druk …… een haastig leven, een drukke baan, volop spanning en stress, de aandacht voor onszelf vervaagt …… het leven van de moderne tijd. Herkent u dit? Steeds meer mensen realiseren zich dat we een gezonder en een meer ontspannen leven moeten gaan leiden. Het begin hiervoor wordt u geboden.


Massage Opleidingen Lian Bart verzorgt diverse Opleidingen en Cursussen in
Oase Feelgood & Cure Center te Purmerend.

Opleidingen / Cursussen

 • Sport Therapeut

 • Wellness Therapeut

 • Opleiding Sportmassage

 • Ontspanningsmassage

 • Blessurepreventie

 • Manuele Lymfedrainage

 • Ortho-Kinesio Taping

 • Gezichts- en hoofdmassage

 • Buikmassage

 • Fullbody Wellness Massage

 • Hot Stone Massage

 • Hamam-Massage

 • Honing Bindweefsel Massage

 • Bindweefselmassage

 • Cupping Massage

 • Stoelmassage

 • Aromatherapie

 • Handreflexzone-massage

 • Oorreflexzone-massage

 • (Herhaling) Reanimatie

 • Herhaling Sportmassage

 

Samenwerking V.O.S. - N.E.S.M - N.B.S.M.

Om het onderwijs en het werkterrein van de massage in de praktijk goed op elkaar te laten aansluiten is een hechte samenwerking tussen beide noodzakelijk. De drie organisaties die dit willen bereiken zijn de V.O.S. (voor het onderwijs), N.E.S.M. (examenstichting - Nederlandse Examenstichting Sportverzorging en Massage www.nesm.nl ) en de N.B.S.M. (brancheorganisatie). Zij voeren samen overleg en maken afspraken om het onderwijs en de praktijk goed op elkaar af te stemmen.

 


Erkenning

Massage Opleidingen Lian Bart is aangesloten bij de V.O.S. (Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage www.vosopleidingen.nl )
 
Vanaf 1 juni 2005 zijn alle cursussen die Massage Opleidingen Lian Bart aanbiedt geaccrediteerd (landelijke erkenning) door de N.B.S.M. (Nederlandse Brancheorganisatie van Sportverzorgers en Masseurs www.organisatienbsm.nl ).
Dit betekent dat er sprake is van een leerplan dat gecontroleerd is en dat de docenten gekwalificeerd zijn.

Het volgen van een opleiding of cursus aan een V.O.S.- instituut is uw waarborg voor een goede opleiding.

 

     

 

Massage Opleidingen Lian Bart is sinds 2012 opgenomen in het Centraal Register Kort Beroep Onderwijs (C.R.K.B.O) en voldoet aan de kwaliteitscode voor Kort Beroepsonderwijs. De hiervoor gestelde criteria zijn (mede) gebaseerd op de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (N.R.T.O.): zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid.
Door registratie bij het C.R.K.B.O. is Massage Opleidingen Lian Bart volgens de Europese BTW-richtlijn vrijgesteld van BTW. Voor u als cursist betekent dit dat u ook geen btw verschuldigd bent over de cursussen.

 

 

Vooropleiding, diploma's en certificaten

Bij de meeste opleidingen/cursussen is geen speciale vooropleiding vereist (waar dit wel betreft staat het in de beschrijving erbij). Een goede inzet en interesse daarentegen zijn wel belangrijk!
De opleiding sportmassage, blessurepreventie en lymfedrainage worden afgesloten met een landelijk erkend diploma resp. certificaat (N.B.S.M., V.O.S., N.E.S.M., N.G.S.).
De cursisten ontvangen bij alle andere cursussen een door de N.B.S.M. geaccrediteerd certificaat, wanneer zij alle lessen met voldoende resultaat hebben gevolgd.

 

Docenten

De opleidingen en cursussen worden gegeven door landelijk gecertificeerde docenten met veel praktijkervaring als masseur/verzorger op diverse gebied in de sportwereld en wellness-centra.

 

Lian is docent sinds 1994 bij diverse opleidingscentra en is in 1999 in 'De Oase' te Purmerend een eigen opleidingscentrum gestart.
Daarnaast is zij sporttherapeut en examinator bij de N.E.S.M. en heeft in 2004 zitting genomen in de landelijke organisatie van de N.E.S.M.

 

Tom Spil is reeds sinds 2011 bij ons instituut en per april 2016 landelijk gecertificeerd docent Sportmassage verbonden aan Massage Opleidingen Lian Bart.

 

Daarnaast is Chantal Janssen, als docent bij de Sportmassage en meerdere Wellness-cursussen en geeft zij o.a. de cursus Stoelmassage en Cuppingmassage..

 

Als u een massage opleiding/cursus wilt volgen, graag eerst contact opnemen met Massage Opleidingen Lian Bart

 

 

 

TERUG NAAR BOVEN